DEKLARACJA DOSTĘPNOSCI

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej szkoły


Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Jagiellończyka w Gronkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony szkoły spgronkow.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Jagiellończyka w Gronkowie

Gronków 210

34-400 Nowy Targ

tel.: 18 26 561 07

e-mail: sekretariat@spgronkow.ugnowytarg.pl

skrytka epuap: /SPGRONKOW/SkrytkaESP

Data publikacji strony internetowej: 2009-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Strona internetowa spgronkow.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Zamieszczone na stronie internetowej informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości - aktualizowane są na bieżąco.


Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-23

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Monika Nycz 
e-mail: sekretariat@spgronkow.ugnowytarg.pl 
Telefon: 182656107

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku Szkoły Podstawowej w Gronkowie prowadzą dwa wejścia: pierwsze od strony ulicy, drugie od strony parkingu, przy którym są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 2. Do wejścia głównego Szkoły Podstawowej w Gronkowie prowadzą schody. Od strony parkingu znajduje się wejście dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych zaopatrzone w pochylnię. W budynku szkoły jest platforma schodowa, która umożliwia dostanie się na parter, na którym usytuowany jest gabinet dyrektora szkoły, sekretariat oraz cztery sale lekcyjne. Tuż przy platformie schodowej znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
 3. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
 5. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 6. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz na parterze i część pomieszczeń.
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 9. W budynku nie ma tłumacza migowego.
 10. Zapewniono komunikację ze szkołą na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami.
 11. Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:
  • na adres e-mail: sekretariat@spgronkow.ugnowytarg.pl- tel nr : 18 2656107
  • drogą pocztową na adres: Szkoła Podstawowa w Gronkowie Gronków 210, 34-400 Nowy Targ
  • osobiście w sekretariacie szkoły

 

Koordynator do spraw dostępności w Szkole Podstawowej w Gronkowie:

Pani Monika Nycz – dyrektor szkoły

Kontakt:
E-mail: sekretariat@spgronkow.ugnowytarg.pl lub tel.: 18 26 561 07

 

NA GÓRĘ