Projekty Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+

Projekty „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”

Projekty są odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych w marcu, na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Również teraz, Uczniowie klas starszych zamiast w szkolnych ławkach zasiadają przed monitorami komputerów.

W związku z tym, że niektórzy z nich nie posiadają dostępu do internetu lub sprzętu, na którym mogą realizować podstawy programowe, Centrum Projektów Polska Cyfrowa znalazło oszczędności z Funduszy Europejskich, z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, które postanowiło przeznaczyć na zakup sprzętu dla uczniów z rodzin wielodzietnych. Jednostka Samorządu Terytorialnego uzyskała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo w ramach projektu „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła +”.

Pozyskane środki pozwoliły Gminie Nowy Targ na zakup nowych laptopów i tabletów z oprogramowaniem, które służą naszym Uczniom do zdalnych lekcji.

 

NA GÓRĘ