Ponadnarodowa Mobilność Uczniów

O projekcie

  Od 2 września 2019 r. nasza szkoła realizuje projekt: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca...

Przedstawiamy się

   Uczniowie biorący udział w projekcie nagrali krótki filmik o sobie, który zostanie przedstawiony dzieciom ze szkoły partnerskiej. Pomimo stresu zaangażowanie w tworzenie nagrania było ogromne.  

 

NA GÓRĘ