Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. E-Twinning

E-Twinning

 SEPARATION AND RECYCLING GARBAGE

 

O projekcie
Śmieci są problemem na całym świecie. Zadanie projektu jest zachęcenie dzieci do ograniczania, segregowania i recyklingu śmieci. Projekt będzie trwał od stycznia 2019 do maja 2019 r.

 Przykładowe działania:
Zadanie 1
Dzieci przedstawiają swoje szkoły i siebie samych za pośrednictwem platformy eTwinnnig.

Zadanie 2
Dzieci wspólnie tworzą ankietę dla osób w społeczności o tym, jak rozdzielają śmieci, jakie śmieci oddzielają. Następnie wszyscy uczniowie wypełniają ankiety, wyniki   przedstawiają  za pośrednictwem platformy eTwinnnig.
Zadanie 3 Dzieci mają za zadanie stworzyć coś innego z papieru lub plastikowych śmieci (grafika). Te przykłady są następnie udostępniane i komentowane przez resztę uczestników.

Cele projektu:
1)  doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie segregacji odpadów i recyklingu, porównanie z  doświadczeniem  dziećmi z innych krajów europejskich
2) Uczniowie poprawią swoje umiejętności komunikacyjne w języku angielskim.
3) Uczniowie będą inspirować się wykorzystaniem odpadów w tworzeniu dzieł sztuki lub innych przedmiotów z odpadów.
Postęp działań
1) styczeń 2019 -. Uczestnicy projektu przedstawiają siebie (np TwinSpace -umieszczenie  prezentacji swojej szkoły, uczniowie, którzy biorą udział w projekcie, będzie mogli napisać kilka zdań o sobie po angielsku).
2) luty 2019 - uczestnicy wskazują formę ankiety- sformułowanie pytań w języku angielskim, po uzgodnieniu wspólnej ankiety każda szkoła tworzy formę kwestionariusza w ich języku narodowym.
3) marzec 2019 - uczestnicy projektu przeprowadzą badań w swojej społeczności, podsumują wyniki i umieszcza je na TwinSpace.
4) kwiecień-maj - uczniowie z każdej szkoły wytworzą z odpadów produkt  może również umieścić instrukcje lub instrukcje wideo dla swojej produkcji w języku angielskim- TwinSpace). Ponadto można organizować wystawy w swojej szkole lub głosować na najładniejszy produkt ze wszystkich zaangażowanych szkół.
5) czerwiec - Ocena strukturalna projektu z udziałem szkół.

Uczestnicy projektu:

Założyciel:

Szkoła Podstawowa w Powaska Bystrzyca- Słowacja

Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Bezmice 114, Němčice Republika Czech

Szkoła Podstawowa, Karatay Turcja

 

 

NA GÓRĘ