Doradztwo Zawodowe

s

 

Beneficjent: Województwo Małopolskie-

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

 

Partner: Gmina Nowy Targ

 

realizuje projekt pn."Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"

dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

 

Dofinansowanie Partnera z UE: 210 290,19 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 45 883 830,28 zł

 

 

www.mapadotacji.gov.pl

 


 

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRONKOWIE PROWADZONA JEST REKRUTACJA NA ZAJĘCIA

Z DORADZTWA ZAWODOWEGO W RAMACH PROJEKTU

„MODERNIZACKA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II”.

INFORMACJE DOSTĘPNE SĄ W GABINECIE SPInKA ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY.

 

                                                                                                   

BENEFICJENT                                                                                                                                                                                        PARTNER

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE                                                                                                                                                      GMINA NOWY TARG

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO                                                                                                 

DEPARTAMENT EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO                                                                                                                   

                                                                                                     


 

 

 

NA GÓRĘ