Doradztwo Zawodowe

s

 

Beneficjent: Województwo Małopolskie-

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

 

Partner: Gmina Nowy Targ

 

realizuje projekt pn."Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"

dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

 

Dofinansowanie Partnera z UE: 210 290,19 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 45 883 830,28 zł

 

 

www.mapadotacji.gov.pl

 


 

REKRUTACJA NA ZAJĘCIA Z DORADZTWA ZAWODOWEGO W RAMACH PROJEKTU „MODERNIZACKA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II” ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

 

LISTA UCZESTNIKÓW DOSTEPNA JEST W SEKRETARIACIE ORAZ W GABINECIE SPInKA.

 

 

BENEFICJENT                                                                                                                                                                                                                    PARTNER

 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE                                                                                                                                                                                    GMINA NOWY TARG

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO                                                                                                 

 

DEPARTAMENT EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO                                                                                                                   

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

                                               

 

                                                                                                     

 

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

NA GÓRĘ