OCZYSZCZACZ POWIETRZA

"W dniu 4 września 2018 r. Szkoła Podstawowa w Gronkowie otrzymała 
oczyszczacz powietrza.
Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa 
Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. 
„Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – 
Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu 
LIFE Unii Europejskiej.
Zakup oczyszczaczy jest elementem akcji społecznej mającej na celu 
uwrażliwienie na problemy jakości powietrza. „Oczyszczacze powietrza dla 
każdej zgłoszonej placówki, to nie tylko lepsze powietrze dla naszych 
dzieci, to również zwrócenie uwagi dorosłym, by zaczęli przykładać 
większą wagę do stosowanego w ich domach źródła ogrzewania”.

Więcej informacji o akcji Marszałka Województwa Małopolskiego : 

https://powietrze.malopolska.pl/aktualnosci/sezon-smogowy-juz-nie-straszny-dzieci-odetchna-czy stym-powietrzem/ "

NA GÓRĘ