Cyfrowobezpieczni

W roku szkolnym 2017/2018 przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Konkursu -

 ,, Jesteśmy Cyfrowobezpieczni”.

   W celu zwiększenia bezpieczeństwa  uczniów w sieci oraz zwrócenie uwagi na nowe zjawiska, dotyczące życia społeczności uczniowskiej, podjęliśmy szereg działań :

  1.  W dniu 31.01.2018 r. zorganizowaliśmy spotkanie rodziców z przedstawicielem Komendy Powiatowej w Nowym Targu. Omówione zostały zagadnienia związane z bezpieczeństwem w Internecie. Wyświetlono również filmy w ramach projektu obrazujące zagrożenia w sieci, tj. kontakty z nieznajomymi, przekazywanie danych osobowych, kształtowanie własnego wizerunku. Policjant zwrócił się z apelem do rodziców, aby obserwowali swoje pociechy i rozmawiali z nimi. Wskazał instytucje, do których można się zwrócić o pomoc.
  2. II półroczu w każdej klasie zostały przeprowadzone lekcje na temat: "Bezpieczeństwo w Internecie" wg scenariuszy opracowanych w ramach projektu „Cyfrowobezpieczni”.
  3. W dniu 6.02.2018 r. zostały przeprowadzone w każdej klasie prelekcje na temat „Bezpieczeństwo w Internecie”. Uczniowie mogli poznać podstawowe zagrożenia, na jakie mogą być narażeni oraz jak ich unikać. Następnie korzystając ze swoich smartfonów, rozwiązywali quizy w aplikacji Kahoot. Wszystkim spodobała się rywalizacja oraz możliwość zdobycia wiedzy na temat bezpieczeństwa w świecie wirtualnym, a także o mądrym i rozsądnym korzystaniu z Internetu. Została również wykonana gazetka, zaprezentowana na szkolnym korytarzu.
  4. W lutym br. ogłoszono również Szkolny Konkurs pod hasłem: „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Celem konkursu było promowanie wśród uczniów właściwych postaw bezpiecznego korzystania z zasobów internetu. Uczniowie mogli wykonać pracę w 4 kategoriach: prace plastyczne w programie Paint, prezentacja multimedialna w programie MS PowerPoint,  historyjka animacyjna w programie Pivot Animator, gra edukacyjna w programie Scratch.
  5. Uczniowie klas starszych opracowali ulotki, plakaty informacyjne, związane z najczęstszymi zagrożeniami w Internecie.
  6. 13 marca odbyło się spotkanie z policjantem z Komendy Powiatowej w Nowym Targu, który przeprowadził zajęcia w zakresie profilaktyki Cyfrowego Bezpieczeństwa. Omówione zostały podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Policjant omówił zagrożenia czyhające w sieci, zwrócił uwagę na niebezpieczne gry. Wyjaśnił, na czym polega zjawisko cyberprzemocy i jak postępować w sytuacji, gdy jesteśmy ofiarą albo świadkiem takiej formy negatywnego zachowania oraz do kogo się zwrócić i gdzie szukać pomocy. Uczniowie wzięli udział w dyskusji, mieli możliwość zadawania pytań.

 

NA GÓRĘ