Ponadnarodowa Mobilność Uczniów-podsumowanie projektu

Od 15 listopada 2019 roku do 30 września 2021 roku, uczniowie naszej szkoły brali udział w projekcie „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tytuł projektu-„Poszukiwacze skarbów- szukając podobieństw”
Celem projektu było nabycie przez uczniów kompetencji językowych,cyfrowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i wielokulturowych.
Nasze działania zostały przedstawione Społeczności szkolnej.
NA GÓRĘ