Drzewko- na zakończenie edukacji w szkole podstawowej klasy VIII

Uczniowie klasy ósmej zasadzili swoje drzewo, aby podziwiać jak rośnie przed ich macierzystą szkołą, również odcisnęli
swoje dłonie na ścianie absolwentów.
Życzymy samych sukcesów w dalszej edukacji i w życiu osobistym
NA GÓRĘ