Regulamin Biblioteki Szkolnej na czas epidemii COVID - 19

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
NA CZAS EPIDEMII COVID-19
aktualizacja: 1 września 2020 r.

 

 

§ 1
ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE

 

1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami i dniami umieszczonymi na drzwiach wejściowych Biblioteki Szkolnej oraz stronie internetowej Szkoły.

2. Uczeń przed wejściem do biblioteki powinien umyć lub zdezynfekować dłonie, a także mieć założoną maseczkę.

3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz personelu biblioteki.

4. Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego ilości osób wypożyczających w jednym czasie, tj. 5osób.


§ 2
ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

 

1. Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie.

2. Wszystkie wypożyczane książki powinny być wcześniej zamówione osobiście lub elektronicznie.

3. W celu zamówienia książki należy skontaktować się z pracownikiem biblioteki w wybrany sposób:
- napisać poprzez dziennik elektroniczny Librus,
- osobiście, każdego dnia w godzinach pracy Biblioteki Szkolnej.

4. W celu odebrania zamówionych książek należy zgłosić się do biblioteki następnego dnia po złożeniu zamówienia w godzinach pracy Biblioteki Szkolnej.

5. Szczegółowy wykaz  godzin wypożyczeń dla poszczególnych klas zawiera tygodniowy plan pracy Biblioteki.

 

 

§ 3
ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK

 

1. Zwracaną książkę należy włożyćdo specjalnie oznakowanego pudełka, które znajduje się obok drzwi do Biblioteki Szkolnej.

2. Przy zwrocie należy podać swoje imię, nazwisko i klasę .

3. Zwracane egzemplarze są poddane 2-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.

 

§ 4
ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

 

1. Pracownicy biblioteki mają obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki.

2. Bibliotekarz, odbierający zwroty książek i wydający zamówione egzemplarze, powinien dezynfekować blat biurka, klamki i inne przestrzenie dotykane przez użytkowników ( w tym klawiatury komputerów).

3. Pracownicy biblioteki powinni zadbać o bezpieczne, odizolowane miejsce kwarantanny dla książek i przechowywać je w tym miejscu 2 dni od dokonania zwrotu.

 

 

NA GÓRĘ