Przystąpienie do ogólnopolskiego projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

CMI to ogólnopolski projekt grantowy, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie.

CMI umożliwia uczestnikom odkrywanie i rozwój talentów uczniowskich, szczególnie w zakresie informatycznym, nastawionym na rozwiązywanie problemów. Między innymi poprzez start w zawodach algotymicznych i projektowych, co może dodatkowo motywować uczniów i uczennice do rozwijania swoich zainteresowań i talentów

Kochani Uczniowie, szkolimy się dla Was! w dniu 29.08.2020,  Pani Dyrektor oraz Panie Barbara Hebda i Elżbieta Pietruś rozpoczęły cykl szkoleń na AGH w Krakowie w ramach ogólnopolskiego projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Już od października uczniowie klas 4, 6 i 7 będą mogli wziąć udział w kółkach informatycznych 

NA GÓRĘ