IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci organizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Patronat honorowy sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacja wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Do KRUS w Nowym Targu wpłynęło 506 prac uczniów z 30 szkół podstawowych.

Wyróżnienie dla Karoliny Gąsienicy - kl.5 oraz Gabrysii Niemiec - kl.5

NA GÓRĘ