XII edycja małopolskiego projektu „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”

     10 maja w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu odbył się finał XII edycji małopolskiego projektu „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”. W bieżącym roku szkolnym 825 uczniów, 96 nauczycieli z 44 szkół podstawowych i 7 szkół średnich włączyło się w działania, mające na celu pomaganie ludziom na różnych płaszczyznach.

Naszą szkołę reprezentowali członkowie szkolnego wolontariatu z klasy VIII oraz III gimnazjum pod opieką p. Beaty Różańskiej i Marii Ludzi – Sikory.

Przybyłych gości przywitała gospodarz finału – pani Bożena Bryl – dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu. Podziękowała za udział w projekcie i ogrom dobra, jaki się wytworzył poprzez zaangażowanie młodych ludzi w pomaganie potrzebującym.
Następnie każda z uczestniczących szkół otrzymała dyplomy gratulacyjne. Obecni w sali MOK-u mogli zobaczyć prezentacje z realizacji projektów 11 szkół, które komisja zakwalifikowała do finału rejonowego.

Idea powstania projektu zrodziła się w odpowiedzi na przesłanie papieża Jana Pawła II, który podczas ostatniej wizyty w Ojczyźnie apelował, abyśmy: „dawali świadectwo miłosierdzia”. Głównym celem projektu jest niesienie pomocy bliźniemu, a także uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby drugiego człowieka, tworzenie trwałych podstaw wolontariatu w szkołach oraz przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz osób potrzebujących.

W przeciągu 11 lat trwania projektu wzięło w nim udział prawie 40 000 uczniów z województwa małopolskiego, reprezentujących starsze klasy szkoły podstawowej, gimnazja i szkoły ponadpodstawowe. Młodzież, inspirowana przez swych nauczycieli – opiekunów, bardzo chętnie angażuje się w pomoc drugiemu człowiekowi.

NA GÓRĘ