Projekt „Umiem pływać”

współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystki

 

Informujemy, że od dnia 8 marca nasza szkoła rozpoczyna realizację projektu: „Umiem pływać”. Rekrutacja uczniów do zajęć w zakresie nauki pływania w ramach projektu trwa od 1 lutego do 1 marca 2019 r.

Uczniowie klas I - III chętni do wzięcia udziału w zajęciach w ramach Projektu składają w sekretariacie szkoły:

- formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu),

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 2 do regulaminu),

- oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach (załącznik nr 3 do regulaminu)

- deklarację uczestnictwa (załącznik nr 7 do regulaminu)

- oświadczenie RODO

w terminie od 1 lutego do 1 marca 2019 r.

Komisja Rekrutacyjna sprawdzi kompletność złożonych dokumentów, przeprowadzi ich analizę i utworzy grupę docelową - listę uczestników oraz listę rezerwową. Z naszej szkoły może wziąć udział 30 uczniów w projekcie. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w piątek
1  marca 2019 r.

Dokumenty zostaną przekazane przez wychowawców, są także dostępne na szkolnej stronie internetowej.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Umiem pływać”. Regulamin dostępny na szkolnej stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły.

Zajęcia będą odbywać się w następujących terminach:

08.03.2019 r. (piątek)

15.03.2019 r. (piątek)

22.03.2019 r. (piątek)

29.03.2019 r. (piątek)

05.04.2019 r. (piątek)

12.04.2019 r. (piątek)

26.04.2019 r. (piątek)

10.05.2019 r. (piątek)

17.05.2019 r. (piątek)

27.05.2019 r. (poniedziałek)

NA GÓRĘ